Läs fritt, läs eftertänksamt, men läs!

Välkojadeliusmmen!

Mitt namn är Lars Jadelius och jag är docent i arkitektur, historiker och kulturvetare, numera pensionär men är fortfarande verksam med föredrag och visionärt tankearbete. En närmare presentation finns på en särskild sida.

Kontakta mig gärna  om du är intresserad av utbyte av tankar och idéer kring de frågor som jag skriver om på denna webbplats eller i min bok nedan.

Se listan över publicerade artiklar här intill eller nedtill.

Under ett par år har jag tillsammans med ett varierande antal engagerade personer drivit en forskande lärprocess kring ägandets historia och filosofi. Den har nu resulterat i en liten men rätt tät bok.

Ägandet av himmel, hav, skog och bygd –
Klimatet och demokratin kräver en ny ägandefilosofi

av Lars Jadelius, Alba.nu Förlag 2020

Pris 110 kr + porto. Kan beställas Print on Demand via denna länk publit.se 

Önskar du ett recensionsexemplar utan kostnad eller vill du köpa direkt av mig för 100 kr + eventuellt porto 42 kr hör av dig till lars.jadelius@telia.com